DIENSTEN

Onze dienstverlening is gericht op het bepalen, creëren en realiseren van ondernemingswaarde.

Waardebepaling is aan de orde bij o.a. aan- en verkoop van bedrijven, fusies, conflicten tussen aandeelhouders, overdracht binnen de familie en vermogensschade. Bij sommige waarderingsvraagstukken volstaat een high-level analyse. In andere gevallen is maatwerk vereist, gericht op diepgaande analyse en gedetailleerde en beargumenteerde onderbouwing van de belangrijkste randvoorwaarden en value-drivers. Dit betekent standaardisatie in financial modelling en rapportage indien mogelijk, en gedetailleerde prognose- en waarderingsmodellen en uitgebreide rapportages indien noodzakelijk.

Afhankelijk van de reikwijdte van ons onderzoek en de context waarbinnen de waardering wordt uitgevoerd, maken wij onderscheid tussen de volgende soorten opdrachten en producten:

  • calculatie van de waarde
  • indicatie van de waarde
  • waarderingsopinie

Value based management staat in het teken van waardecreatie. We maken een grondige analyse van uw verdienmodel en de KPI’s die de rentabiliteit van uw onderneming bepalen. Met behulp van scenarioanalyses en risicomodellen maken we inzichtelijk welke strategie het meest effectief is om waarde binnen uw onderneming te creëren.

Ons M&A advies is gericht op het realiseren van waarde. Wij begeleiden u bij het hele transactieproces. Wij treden zowel op voor kopers als verkopers. Wij geloven in een strikte scheiding tussen waarde en prijs. In de transactiefase zijn onze werkzaamheden voornamelijk gericht op een zo efficiënt mogelijk aankoop- of verkoopproces teneinde een voor u zo optimaal resultaat te realiseren. De waarderingsfase, die voorafgaat aan de transactiefase, heeft veel meer een intern karakter. In deze fase komen we tot de waardering van de onderneming en bepalen we de aankoop- of verkoopstrategie. Waar nodig schakelen we andere specialisten in zoals advocaten en fiscalisten.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.